divendres, 21 de novembre de 2003

No sé si m'atreveixo a publicar aquí "La ciutat de les putes". M'ho haig de rumiar.

NOTA DE L'EDITOR: això deu voler dir que en un moment o altre ho publicarem, però l'autor fa veure que dubta, i dubta de debó -o dubta de bo de bo, també-, però si ho afirma el dubte és que al final ho dirà aquí. Tot són suposicions, perquè també pot ser una estratègia per donar publicitat a un artefacte propi, o potser l'artefacte en qüestió -"La ciutat de les putes"- no existeix, però el fet d'anomenar-lo públicament li dóna, de fet, una existència. És a dir, que el dubte de l'autor afirma l'existència -encara que no existeixi, però allò que s'enuncia només per haver estat enunciat existeix. Tot això potser té a veure amb el dubte existencial. Vull dir, que el dubte existencial potser té a veure amb tot l'enunciat anterior (no, potser no amb "La ciutat de les putes", sinó el que se'n deriva.)

PROU, PROU, que algú li digui al (p)sicòpata escriptoret, el guixaire, l'escriba que tecleja que calli, que pari.

(silenci.)