dissabte, 2 d’abril de 2005

Ho dic o no ho dic? El misteri d'intentar escoltar l'aigua s'escola.